Varis Nedir ?

VARİS NEDİR ?

Varis, toplardamarların genişlemesidir. Varisli damarlarda geri kaçan kan damarlarda göllenerek damarların genişlemesine ve zamanla kıvrımlaşmasına neden olur. Toplumun yaklaşık yarısında varis görülür.Varisler kılcal mor-kırmızı görünümlü örümcek varislerden genişlemiş, şişmiş, kalınlaşmış, ciltten kabarık, büyük varislere kadar farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Toplumun yaklaşık yarısında, varis görülür. En sık bacaklarda görülür. Küçük, kılcal varisler genellikle ayakta daha uzun kalmaya bağlı ortaya çıkarken, büyük varisler kapak yetersizliğine bağlı oluşurlar.

Varis, toplumun yaklaşık yarısında görülebilen, organlardaki kanı geri taşıyan değişik kalınlıktaki toplardamarların, birçok nedene bağlı olarak görevlerini olması gerektiği gibi yerine getirememeleri sonucu, genişlemeleri durumudur. En sık, yerçekimi nedeniyle bacaklarda ortaya çıkar.

MODET VENÖZ SİSTEM

Resimde bacaklardaki toplardamar ağının şematik hali görülüyor. Bu resim üzerinden varislerin oluş mekanizmasını kısaca açıklamaya çalışalım: Toplardamarların tıbbi ismi vendir. Bacak toplardamarları üç sistemden oluşurlar. Derin venöz sistem (resimde mor renkle işaretlenmiş damarlar), yüzeyel venöz sistem (resimde mavi renkle işaretlenmiş damarlar) ve perforan venler (köprü damarlar, resimde mor damarlarla mavi damarların irtibatını sağlayan kısa geçişler) Temiz kan, bacaklara atardamarlar aracılığıyla gelir.

ATAR DAMARLAR

Akım, hem kalp kasılmasına bağlı itme kuvvetiyle, hem de yerçekimine bağlı aşağıya doğru akışla kolaylıkla bacaklara ulaşır. Fakat kan dokular ve hücreler tarafından kullanıldıktan sonra geriye geldiği kadar kolay dönemez. Kullanılan ve bu nedenle içerisinde atık maddeler – çöpler, yoğun karbondioksit barındıran kan bu kez yerçekimine karşı iş yaparak yukarı çıkmak zorundadır. Bu görev toplar damarlara aittir.

TOPLAR DAMARLAR

Venöz kanın geri götürülmesinde, esas işlev derin damarlar ve perforan (köprü) damarlara aittir. Normal venlerde akım, aşağıdan yukarıya ve dışarıdan içeriyedir. Derin damarlar bacak kaslarının arasına yerleşmişlerdir (şemada diz altında görülen damar demeti, kasların arasında yer alır). Ayakların ve ayak parmaklarının en ufak hareketleriyle kaslar kasılırlar. Bu kasılma, damarları sıkıştırarak kanın yukarı doğru fışkırtılmasını sağlar.

KASLAR ARASINA YERLEŞMİŞ VENLER VE KAPAKLARIN ÇALIŞMA MEKANİZMALARI

Kaslar gevşediği zaman, kan aşağıya doğru yönelir. Tam bu sırada sağlam olan bütün kapaklar kapanarak kanın çıktığı seviyede kalmasını sağlar. Herhangi bir seviyedeki kapak, genellikle doğuştan ya da geçirilmiş bir damar tıkanıklığına bağlı olarak tamamen kapanmıyorsa yani işlev görmüyorsa kan çıktığı seviyede tutunamaz ve aşağıya kaçar.

NORMAL VE BOZUK KAPAKLAR

İçi zaten kanla dolu olan damara daha fazla kan dolar. Bu durum, zamanla damarların genişlemesine neden olarak varisleri meydana getirir. Toplardamarlar, içlerinde temizlenmeye götürülecek atıkları taşır. Eğer bu atıklar, yeterli süre ve hızda taşınamazlarsa özellikle bacakların alt kısımlarında, diz altında birikerek öncelikle çabuk yorulma, bacaklarda ağrı ve sonrasında gece kramplarına neden olur.